Kurs Instruktora Nordic Walking w Dankowie [29-30.03.2014]

Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” wraz z Towarzystwem Turystów Przyrodników i Krajoznawców zapraszają na  Kurs Instruktora Nordic Walking.

Instruktor Nordic Walking pełni funkcję animatora czasu wolnego, rekreacji i wypoczynku czynnego szczególnie dla osób, które pragną poprawić swoją ogólną kondycję. Uzyskanie uprawnień pozwala na podjęcie pracy jako Instruktor NW w klubach seniora, ośrodkach kultury, centrach aktywności lokalnej, domach opieki (pomocy) społecznej, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych (leczniczych), biurach podróży organizujących imprezy z zakresu turystyki aktywnej, klubach fitness.

 kurs instruktora nordic walking marzec 2013 plakatTermin:  29.-30. marzec 2014r.
Miejsce: Dankowo (pow. kwidzyński, woj. pomorskie)
Organizacja kursu:
- dzień 1 – wykłady i zajęcia terenowe w godz. 10.00.-16.00.
 – dzień 2 – zajęcia praktyczne (terenowe) w terenie w godz. 10.00.-14.00.

 Zakres Kursu:
1. Historia Nordic Walking.
2. Aspekty zdrowotne Nordic Walking.
3. Zastosowanie Nordic Walking w turystyce i rekreacji.
4. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach Nordic Walking.
5. Sprzęt Nordic Walking.
6. Metodyka prowadzenia grupy NW.
7. Ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające i relaksacyjne z wykorzystaniem kijów Nordic Walking.
8. Technika marszu.

Wymagania:
- ukończony 18 r.ż. oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia;
– dobry stan zdrowia;
- posiadanie kijków umożliwiających chodzenie techniką Nordic Walking (TTPiK nie prowadzi sprzedaży kijków);
- wygodny strój i obuwie.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://ttpik.pl/turystyka/188-kurs-instruktora-nordic-walking
Kategoria: Sport
Tagi: ,

Dodaj komentarz