XXXIV Zawody Strzeleckie KKS VIS Kwidzyn [29.07.2012]

XXXIV Zawody Strzeleckie KKS VIS organizowane
przez
Kwidzyński Klub Strzelecki VIS w Kwidzynie

1. Cel zawodów: – popularyzacja sportu strzeleckiego,
– doskonalenie umiejętności strzeleckich ,
– wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach : pistolet,
– integracja środowisk strzeleckich i kolekcjonerskich,
– prezentacja broni kolekcjonerskiej z prywatnych zbiorów

2. Organizator: KKS VIS w Kwidzynie ul. Wiejska 1

3. Termin i miejsce zawodów: 29.07.2012r., Strzelnica Miejska ul. Strumykowa, Kwidzyn
– godzina 1100 otwarcie zawodów
– godzina 1130 rozpoczęcie konkurencji
– godzina 1300 zakończenie zawodów

4. Program zawodów: Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem KKS VIS
a zawodnicy startują wg kolejności zgłoszeń do konkurencji :

a) konkurencja – pistolet bocznego zapłonu :
cel – tarcza Ts 4
odległość – 25m
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
ilość strzałów – 3 próbne, 10 ocenianych ( czas do 3 min)
ocena wyników – suma 10 najlepszych wyników uzyskanych w strzelaniu broń – pistolet bocznego zapłonu

5. Uczestnictwo: członkowie KKS VIS i osoby niezrzeszone

6. Klasyfikacja: Na podstawie uzyskanych wyników sędziowska komisja kwalifikacyjna
ustala kolejność miejsc zajętych prze z zawodników.

7. Zgłoszenia: zgłoszenia imienne należy dokonać w dniu 29.07.2012r. bezpośrednio przed
zawodami u Kierownika Zawodów.

8. Koszty uczestnictwa: startowe dla członków KKS VIS wynosi:
– 20,00 zł a dla zawodników,
– 25,00 zł dla zawodników niezrzeszonych,
Startowe należy wpłacić w dniu 29.07.2012r. bezpośrednio przed
zawodami u Kierownika Zawodów.

9. Broń i amunicja: zabezpiecza organizator (Margolin ) ale dopuszcza się użycie broni
własnej zawodnika spełniającej wymogi regulaminu zawodów.

10. Informacje dodatkowe: Kwestie sporne nieobjęte w planie i regulaminie zawodów rozwiązywane będą przez Kierownika Zawodów. Protesty należy zgłaszać w formie pisemnej
do Biura Zawodów i wadium za protest wynosi 100 zł. Protesty rozpatrywane będą w dniu zawodów tuż po ich zakończeniu. Na czas zawodów strzelnica jest zarezerwowana przez KKS VIS do przeprowadzenia zawodów i tym czasie nie wolno przeprowadzać treningu strzeleckiego ani żadnych innych strzelań poza zawodami. Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało wydaleniem
ze strzelnicy a dla zawodników dyskwalifikacją.

ORGANIZATOR
KKS VIS

Kategoria: Sport
Tagi: , ,

Dodaj komentarz